Zazimování trampolíny

O tomto víkendu proběhne zazimování trampolíny.