Kaple sv. Moniky a sv. Augustina

dominanta obce

Podnět k výstavbě kaple vzešel v létě roku 1996 při křtu dospělého jednačtyřicetiletého pana Vladimíra Audy ze Vřesic. Při oslavě křtu, které se zúčastnila téměř polovina občanů Vřesic, navrhl křetínský farář P. Mgr. Zdeněk Veith stavbu kaple, neboť Vřesice jako jediná z obcí farností, které P. Veith spravuje (farnosti Bohuňov, Křetín, Sulíkov a Černovice) neměly do této doby ani zvoničku. Místo na stavbu kaple bylo vybráno v noci při oslavě křtu. V zimních měsících r. 1996 – 1997 zpracoval dle vlastního návrhu projektovou dokumentaci pan Ing. Jiří Mach z Brna. Interiér (vitráž, svatostánek a obětní stůl) navrhl akademický malíř pan Milivoj Husák z Lelekovic. Pozemky na stavbu darovala obec Sulíkov a pan Miroslav Dušil ze Vřesic.

 

Dne 27.4. 1997 posvětil základní kámen kaple, při své třetí návštěvě České republiky, papež Jan Pavel II. V Praze na Letné za účasti poutníků ze všech koutů republiky i z farností, které P. Veith spravuje.

Po nezbytných terénních úpravách byla stavba kaple zahájena dne 1.8. 1997. Veškeré zemní práce odborně provedla firma pana Miroslava Pavliše ze Sulíkova. Byly vybetonovány základy a vyzděno obvodové zdivo. Dále bylo připraveno dřevo na krovy a stavba byla zazimována. V roce 1998 byly práce na stavbě zahájeny dne 1. května. Za dozoru a osobní pomoci Ing. Macha započala montáží atypické střešní konstrukce. Dále byly provedeny omítky, dlažba, podhled. Okna a některé vnitřní doplňky z vlastního materiálu zdarma zhotovil pan Alfréd Hanskut ze Vřesic, za pomoci pana Vincence Kaderky z Vranové. Vstupní dveře zhotovil pan Antonín Jílek z Černovic. Střešní krytinu položila firma Molat z Velkých Opatovic. Elektrickou instalaci a montáž osvětlení dle vlastního návrhu provedl pan Kamil Stria ze Skrchova, pouze za cenu materiálu. Vodoinstalaci zhotovil zdarma pan Zdeněk Janík z Letovic. Dlažbu položil pan Vilém Jaška z Vřesic.

Kapli posvětil 30.8. 1998 za hojné účasti věřících z celého okolí Mons.Th.Lic.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Půdorys kaple má tvar slzy. Symbolizuje slzy svaté Moniky, které prolila za svého syna – sv. Augustina. Tvar slzy mají i okna a výplň ve vstupních dveřích. Středem umělecké vitráže, umístěné v čelní stěně kaple, je kříž a hořící srdce svaté Moniky. Kříž na věž kaple vykoval pan Igor Ďurovič.

Stavba je 12,5 metru dlouhá, 8 metrů široká a 12 metrů vysoká. V kapli je i malá sákristie se sociálním zařízením pro kněze. Interiér kaple má velice pozoruhodnou akustiku.

Materiál a peníze byly získány z darů drobných sponzorů, zejména však sbírkami, které P. Veith provedl ve všech spravovaných farnostech. Práce na stavbě byly prováděné zdarma, svépomocí, zejména betonáž základů, zdivo, ohýbaná a lepená sbíjená vazba, omítky, položení dlažby.

Náklady na stavbu kaple činily cca 450. 000 Kč. Celková hodnota díla je 3. 000. 000. Kč.

Zvon „Sv. Augustin a sv. Monika“ o váze 84 kilogramů byl ulit v prosinci roku 1998 ve světoznámé zvonařské dílně rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova. Zvon darovala paní Eva Machová, manželka Ing. Jiřího Macha. Automatické zvonící zařízení vyrobil a na věž kaple instaloval pan Ing. Pavel Kilián z Brna, za cenu materiálu. Zvon byl vysvěcen o pouti v roce 2002.

Na podnět P. Zdeňka Veitha nakreslil nezištně pro kapli v letech 2002 až 2003 soubor obrazů Křížové cesty brněnský výtvarník Josef Langer . Toto moderní milé dílo bylo posvěceno o pouti v roce 2003 a významně obohatilo interiér kaple.

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou přispěli a přispívají na vybudování, dovybavení a provoz tohoto malého skvostu církevní architektury.

 

Poutní slavnost 28.8. 2011

Poslední srpnovou neděli se křetínští a sulíkovští farníci setkali na společné bohoslužbě u kaple sv. Moniky a Augustina ve Vřesicích. Noční deštivé a bouřící počasí naštěstí pominulo a poutní slavnost se tak mohla nerušeně odehrát pod širým nebem na prostranství před kapličkou.
Páter Zdeněk v průběhu mše vysvětil nové lavice, které byly do kaple pořízeny a na jejichž úhradu byla také určena sbírka vykonaná o bohoslužbě. Lavice jsou opravdu krásné, pohodlné a interiér kaple velmi obohacují. Jak mi sdělil pan Pivoňka, který se o vřesický sakrální klenot, jímž zdejší kaple bezesporu je, stará a pečuje o něj, autorem návrhu lavic je pan inženýr Opatřil z Vranova u Brna. Dále jsem se dozvěděl, že hodnota díla překračuje částku sto tísíc a lavice by pravděpodobně vůbec nemohly být do Vřesic pořízeny, nebýt ochoty a vstřícnosti jejich výrobce, stolaře pana Josefa Rozsívala z Třebětína, který věnoval materiál na výrobu lavic jako sponzorský dar. Snad mu za to můžeme za vřesické touto cestou ze srdce poděkovat!

zdroj: kretin.eu

                                                            

Napsáno o kapli