Sport a kultura

 

Vřesická klubovna aneb Vřesické kulturní zařízení

Historie

Původně na místě dnešní chaty byla obyčejná stavební buňka, která sloužila pro klub místních fotbalistů. Stavební buňka zakoupili místní od Bohumila Koláře, ale dlouhý čas stála skoro nevyužita a nic se s ní nedělo. Zrodil se nápad buňku rozšířit. Dlouho to netrvalo a začal se v dílně pana Alfréda Hanskuta připravovat potřebný projektový materiál i materiál na rozšíření. Dlouho do noci sedával a upravoval detaily návrhů. Mezitím se rovnal terén a chystaly se betonové patky. Postupem času se podoba buňky měnila na chatu. Na stavbě se jak finančně, tak materiálně dodnes podílí Obec Sulíkov. Veškeré klempířské práce provedl pan Josef Štourač z Olešnice. Krytinu na střechu darovala Obec Crhov za částku 2 400Kč. Elektroinstalaci provedl pan Jarmil Zbožínek. Přípojku el. energie zajistila při obnově elektrické sítě firma Energetika Boskovice  a zapečetění a připojení elektrických hodin zajistil odborný pracovní energetické společnosti E.on pan Jiří Bednář z Petrova. Chata byla dostavěna v roce 2004

 

Součastnost

V současné době je chata využívána k různým společenským akcím (oslavy narozenin, soukromé akce, pro sportovní a kulturní vyžití). Chata má vlastní eletrickou energii i vlastní vodovodní zdroj. V roce 2014 bylo zřízeno nové sociální zařízení, které nahradilo původní, dnes již nevyhovující. Zásluhu na údržbě a provozuschopnosti mají místní.