Výzva

Vážení spoluobčané, vzhledem ke změně spoluvlastníka lesního pozemku parc.č.26/13, který má s největší pravděpodobností v plánu zahájit na této parcele plošnou těžbu dřeva, si Vás tímto dovoluji požádat o větší pozornost. V případě, že byste zjistili jakékoliv kácení dřeva v této lokalitě, informujte prosím neprodleně druhého spoluvlastníka na tel.č. 602 561 302 ( paní Ďurovičová), neboť dosud nedošlo k vytyčení hranic spoluvlastnických podílů a šlo by tak o protiprávní jednání bez souhlasu druhého spoluvlastníka. Pro upřesnění -  jedná se o lesní pozemek od paní Hynkové po pískovnu. Znehodnocení tohoto pozemku by mělo z mnoha důvodů fatální vliv na život v obci.