Výsledek Tříkrálové sbírky 2018

Moc děkujeme všem za vaše štědré dary, kterými jste přispěli do Tříkrálové sbírky.  Letos se ve Vřesicích vybralo úctyhodných 4360 Kč.  Děkujeme kolednicím za jejich účast, protože  bez nich by se sbírka nemohla uskutečnit. Každopádně ještě jednou velké díky za finanční dary, ale i za sladkou odměnu pro Tři krále (vlastně královny).