Velkoobjemový odpad

Svoz velkoobjemového odpadu bude proveden v obci Sulíkov (společně pro Vřesice) v termínu od 04.07.-8.7.2013. Kontejner bude přistaven ve střední části obce Sulíkov.

 

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

www.sulikov.cz