Velkoobjemový kontejner

V pátek 29.5. bude v Sulíkově před Fialovýma přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do tohoto odpadu patří vše co se nevejde do popelnic. NEPATŘÍ tam železo, stavební suť, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad, pneumatiky, bioodpad a ani drobný komunální odpad. Ve Vřesicích na točně bude kontejner na velkoobjemový odpad přistaven o týden později, tj. v pátek 5.6.