VELKÁ CESTA PO JIŽNÍ AMERICE

Kulturní komise při OÚ Vranová Vás zve na cestopisnou přednášku s promítáním

VELKÁ CESTA PO JIŽNÍ AMERICE

(Argentina, Chile, Bolívie, Paraguay, Brazílie).

Zveme Vás do KD - malého sálu - v sobotu 15. února 2014 v 18.00 hodin.

O zážitky ze svých cest téměř po celém světě se s námi podělí cestovatel pan RNDr. Miroslav Lýčka