Tříkrálová sbírka u nás

Milí spoluobčané, v sobotu 4. ledna bude v naší obci probíhat jako každoročně tříkrálová sbírka. Koledníci budou v obci procházet v odpoledních hodinách. Jak bude váš finanční dar využit se dozvíte na www.trikralovasbirka.cz