Tříkrálová sbírka 2023

Výsledek sbírky pro obec Sulíkov je 13777 a pro Vřesice 5284,-. Celkem tedy 19061. Všem  velké díky jak za podporu charitního díla, tak i za dobroty pro děti!