Tříkrálová sbírka 2019

Děkujeme všem, kteří přispěli dnes do Tříkrálové sbírky jakoukoliv částkou, neboť: Každá koruna pomáhá."

Díky také patří Třem králům, kteří dnes prošli v mrazivém počasí celou vesnici a za jejich snahu jste je mnozí štědře obdarovali.

Za fajne a milá setkání u každého domu ze srdce děkujeme.