Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila naše rodačka a spoluobčanka paní Miroslava Kobylková. Rozloučíme se s ní v sobotu 9.7. v 15 hodin v kostele sv. Jeronýma ve Křetíně.