Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustila z našich řad paní Věra Pivoňková.