Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme spoluobčanům, že nás navždy opustila paní Mgr. Věra Kouřilová z Vřesic. Vzpomeňte na ni v tiché vzpomínce.