Smuteční oznámení

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Alfréd Hanskut.