Poutní mše svatá

Poutní mše svatá ve Vřesicích bude sloužena v 10 hodin u kaple. Celebruje P.  Michal Polenda