Pouť ve Vřesicích

Letošní pouť ve Vřesicích připadá na neděli 26.8. 2012. Mše svatá bude v 9.30 hodin u kapličky.