Pouť u nás

Poutní mše svatá za všechny živé i zemřelé občany z Vřesic a dobrodince kaple bude sloužena v neděli 28.8. 2016 v 10 hodin. Při mši zazpívá BACZBAND.