Poplatky za odvoz odpadů

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 činí 600 Kč za osobu nebo rekreační objekt

Poplatek za psa 100 Kč, za každého dalšího 100 Kč.

 

Poplatky můžete uhradit na účet obce u České spořiitelny: 1361534379/0800. Vzhledem k epidemiologické situaci na obci nefunguje pokladna v dopoledních hodinách. V nejzašším případě je možné poplatky uhradit v úředních hodinách ve středu od 18.30 do 20.00 hodin a nebo dle domluvy.

Variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Do zprávy pro příjemce napište jméno za koho je poplatek uhrazen a obec Sulíkov nebo Vřesice.  

Poplatky prosím uhraďte do 31.3. 2021