Poplatky za odvoz odpadů 2023

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2023 činí 700 Kč za osobu nebo rekreační (neobydlený) objekt

Poplatek za psa 100 Kč, za každého dalšího 100 Kč.

Poplatky můžete uhradit na účet obce u České spořiitelny: 1361534379/0800.  V nejzašším případě je možné poplatky uhradit v úředních hodinách.

Variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Do zprávy pro příjemce napište jméno za koho je poplatek uhrazen a obec Sulíkov nebo Vřesice.  

Poplatky prosím uhraďte do 31.3. 2023