Poplatky za odvoz kom. odpadu

Poplatky za odvoz kom. odpadu a za psa:

Dle obecně závazné vyhlášky obce Sulíkov se vybírají poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky za psa.

  • poplatek za odpadu činí 490 Kč/osoba v domáctnosti - případně rekreační objekt
  • poplatek za psa činí 50 Kč, za každého dalšího 75 Kč.

 

Tyto poplatky je možno zaplatit na Obecním úřadě v úřední hodiny (středa: 18.30 - 20.00) a nebo v pracovní dny dopoledne paní účetní Houdkové. Poplatky je nutné uhradit do  31.3. 2012.