Poplatky za komunální odpad a za psa 2019

Hlášení pro občany:

Poplatky za odvoz komunálního odpadu 2019
450 Kč za osobu či za rekreační objekt.
50 Kč za psa, za každého dalšího 75 Kč.

Splatnost je do konce března 2019.