Poplatky za komunální odpad 2013

Vážení spoluobčané, poplatek za komunální odpad v roce 2013

byl po úspěšném hospodaření naší obce v tomto roce

 stanoven  na 450,-Kč na osobu.Věříme ,že v této době,

kdy se naopak vše zdražuje tuto informaci oceníte.

Dále si  Vás  dovolujeme informovat o  vydání dvou nových obecně

závazných vyhlášek, které se týkají právě poplatku

za komunální odpad a také se upřesňují  pravidla týkající se zimní údržby v

 obou  našich  obcích.

Poplatek za psa 50 Kč, za každého dalšího 75 Kč.

Poplatky je nutné uhradit do konce měsíce března.