Pojeďte podpořit náš tým

V sobotu náš volejbalový výběr hraje v Kladorubech na Kladoruby cup 2013. Uskuteční se 10.8. 2013  a začíná v 9 hodin.