Poděkování

Ze srdce děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu na brigádě a ve svém volném čase pomohli s budováním podia pro muzikanty.