Poděkování

Chtěl bych Vám poděkovat za Oblastní diecézní charitu Blansko, která je pořadatelem Tříkrálové sbírky, za příspěvek 7210,-Kč za celou obec Sulíkov i Vřesice.