Poděkování za účast na brigádách v ob. lese

Všem spoluobčanům děkujeme za účast na uklízení lesa po kůrovcové těžbě. Také děkujeme všem za účast na sázení nových stromků a stavbě oplocenky.