Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval všem za účast na brigádě ve Vřesicích.  Podařilo dokončit hrubou stavbu

na rekonstrukci soc.zařízení a  zároveň se opravilo  schodiště na hřiště.

Velké poděkování patří především p.Kouřilovi za celkovou organizaci těchto akcí. 

 

místostarosta