PF 2021

Zastupitelé obce přejí všem spoluobčanům do roku 2021 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a osobních i pracovních úspěchů.