Oprava povrchu fotbalového hřiště

Oprava povrchu fotbalového hřiště ve Vřesicích doběhla do finále. Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu. Zejména děkujeme za dotační podporu z Jihomoravského kraje v částce 150.000Kč. 

Věříme, že se opět v obci prohloubí sportovní duch a že budeme více setkávat na tomto hřišti.


Původní stavOdstraňování staré ornice 


 

Rozhrnování nové ornice 


 Setí trávníku


Tráva raší