Obecně závazná vyhláška obce Sulíkov č. 2/2014, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

Zastupitelstvo obce Sulíkov se na svém zasedání dne 30.4.2014 usnesením č. 12/42/2014 usneslo