Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Sulíkov se na svém zasedání dne 30.4.2014 usnesením č. 11/42/2014 usneslo vydat na základě ustanovení. Více zde