Borůvkáři a houbaři

Vážení návštěvníci naší obce, věnujte prosím pozornost dopravnímu značení v obci.

Parkování pro místní je možné u nádrže, ostatní mají možnost parkovat na točně v centru obce.

V případě toho, že nebudete dodržovat dopravní značení nebo dojde k dopravnímu omezení

počítejte s tím, že bude ihned informována Policie ČR, která provádí každodenní monitoring

a ukládá pokuty i bez součinnosti obce.